Bygning: Ågårdsvej 11B

Ågårdsvej 11B, bygning 9, Kalundborg
BBR-nummer:
326-11840-9
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1830
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
992
Anvendelse:
Bygning til produktion indenfor landbrug, skovbrug, gartneri, råstofudvinding mv.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
326-11840-9
Kommune:
Kalundborg
Adresse:
Ågårdsvej 11 B, 4281 Gørlev
Bygningsnummer:
9
Ejendomsnummer:
11840
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
992
Totalt bygningsareal:
992
Opførelsesår:
1830
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Bindingsværk (med udvendigt synligt træværk)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
1A, ÅGÅRD HOVEDG
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Ågård
Sag:
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Beliggenhed:
Ågårdsvej 011 B
Objekt:
Hovedbygning (midterste del)
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap