Bygning: Gisselfeldvej 5

Gisselfeldvej 5, bygning 1, Faxe
BBR-nummer:
320-795-1
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1575
Ejerforhold:
Foreninger, legater og institutioner
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
3450
Anvendelse:
Stuehus til landbrugsejendom

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
320-795-1
Kommune:
Faxe
Adresse:
Gisselfeldvej 5 , 4690 Haslev
Adresse:
Gisselfeldvej 5 A, 4690 Haslev
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
795
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
3
Bebygget areal:
1150
Totalt bygningsareal:
3450
Opførelsesår:
1575
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
1A, GISSELFELD
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Foreninger, legater og institutioner

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Gisselfeld
Sag:
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Beliggenhed:
Gisselfeldvej 005
Objekt:
Hovedbygning
Antal bygninger:
3
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap