Bygning: Administration og kirke

Annebergparken 35, bygning 1, Odsherred
BBR-nummer:
306-15826-1
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1915
Ejerforhold:
Amtskommune
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
1220
Anvendelse:
Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
306-15826-1
Kommune:
Odsherred
Adresse:
Annebergparken 35 , 4500 Nykøbing Sj
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
15826
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
830
Totalt bygningsareal:
1220
Opførelsesår:
1915
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
1AC, ANNEBJERGGÅRD
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Amtskommune

SAVE-undersøgelse

Betegnelse:
Administration og kirke
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Annebergparken 35
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Kontor / forretningsbyggeri

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
1
Arkitektonisk vurdering:
Meget velproportioneret to fløjet anlæg. Her er bedre byggeskik erstattet af et slotsagtig anlæg med frontispicer med svungne sandstensafslutninger. Hovedindgangen er flankeret af 2 "tårne" med kobbertag. Helheden fremtræder harmonisk
Kulturhistorisk værdi:
1
Kulturhistorisk vurdering:
Bygningen som blev opført til hospitalets administration indeholder i vestfløjen et meget smukt og enkelt kirkerum. Bygningen udgør sammen med bygningerne omkring Grønningen et meget smukt og velbevaret anlæg med referencet til herregårdens anlæg
Miljømæssig værdi:
1
Miljømæssig vurdering:
Bygningen fremtræder med den oprindelige arkitektur og udgør en harmonisk del af anlægget og bygningerne omkring Grønningen.
Originalitetsværdi:
1
Originalitetsvurdering:
Bygningen fremtræder i dag med den originale arkitektur og udtryk.
Tilstandsværdi:
1
Tilstandsvurdering:
God stand.
Bevaringsmæssig værdi:
1
Registreringsdato:
17-02-2010

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Tårn, spir, tagrytter; Frontispice, fronton, frontspids
Oprindelig funktion:
Bygning til hospital mv.
Nuværende funktion:
Bygning til hospital mv.
Hovedplan:
Tofløjet bygning
Kvist:
Tagkvist
Sokkel:
Granit/kampesten
Stilart:
Nationalromantik
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Vindue:
Almindelig sidehængt med palæruder
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Andet
Notat om indre og ydre forhold:
Oprindelige buede kviste og ovenlys, på kirkebygningen er små buede udluftningskviste.
Notat om omgivelser:
Helheden fremtræder harmonisk, på trods af lån fra flere stilperioder. Med østfløjen kobles anlægges til Alléen med en meget smuk port.

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Annebergparken
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Beliggenhed:
Annebergparken 35
Objekt:
Administrationsbygning
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Hospital

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap