Bygning: Portnerbolig

Annebergparken 2, bygning 34, Odsherred
BBR-nummer:
306-20754-34
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1915
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
94
Anvendelse:
Fritliggende enfamiliehus (parcelhus)

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
306-20754-34
Kommune:
Odsherred
Adresse:
Annebergparken 2 , 4500 Nykøbing Sj
Bygningsnummer:
34
Ejendomsnummer:
20754
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
94
Totalt bygningsareal:
94
Opførelsesår:
1915
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
1EO, ANNEBJERGGÅRD
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Betegnelse:
Portnerbolig
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Annebergparken 2, Nykøbing Sj.
Objekt:
Bygning
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Villa

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
1
Arkitektonisk vurdering:
Meget velproportioneret bygning i tofløjet anlæg.
Kulturhistorisk værdi:
1
Kulturhistorisk vurdering:
Tidligere tjenestebolig (portnerbolig)
Miljømæssig værdi:
1
Miljømæssig vurdering:
Danner sammen med Vægterboligen 'Porten' til Annebergparken. Smuk beliggenhed ved Alléen
Originalitetsværdi:
1
Originalitetsvurdering:
Velbevaret med få ændringer (enkelte ovenlysvinduer).
Tilstandsværdi:
1
Tilstandsvurdering:
God stand.
Bevaringsmæssig værdi:
1
Registreringsdato:
29-02-2008

Bygningskonstruktion

Oprindelig funktion:
Anden bygning til helårsbeboelse
Nuværende funktion:
Anden bygning til helårsbeboelse
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Trægesims med puds
Kvist:
Tagkvist
Sokkel:
Pudset sokkel (materialet kan ikke erkendes)
Stilart:
Bedre byggeskik
Tagkonstruktion:
Valmtag
Vindue:
Dannebrogsvindue med palæruder
Ydermur:
Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Andet
Indre forhold:
Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger på matriklen
Ydre forhold:
Fritliggende, men med arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 20)
Notat om indre og ydre forhold:
Bygningen danner med nabobygningen (Vægterbolig) og 'portsøjler' adgang til Annebergparken.
Notat om omgivelser:
Bygningen er beliggende i et haveanlæg omkranset med klippede hække. Bygningen indgår som en vigtig del af Alléen. De oprindelige adgangsforhold giver mulighed for parkering til en bil.

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Annebergparken
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Beliggenhed:
Annebergparken 2
Objekt:
Portnerbolig
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Hospital

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap