Bygning: Villa

Annebergparken 26A, bygning 31, Odsherred
BBR-nummer:
306-15826-31
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1915
Ejerforhold:
Amtskommune
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
332
Anvendelse:
Bygning til undervisning / forskning

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
306-15826-31
Kommune:
Odsherred
Adresse:
Annebergparken 26 A, 4500 Nykøbing Sj
Adresse:
Annebergparken 26 B, 4500 Nykøbing Sj
Bygningsnummer:
31
Ejendomsnummer:
15826
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
332
Totalt bygningsareal:
332
Opførelsesår:
1915
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
1AC, ANNEBJERGGÅRD
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Amtskommune

SAVE-undersøgelse

Betegnelse:
Villa
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Annebergparken 26 og 26 A og B
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Villa

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
1
Arkitektonisk vurdering:
Velproportioneret "villa" med karnap sammenbygget med dobbelthus med indgange placeret i 2 frontispicer. Arkitektoniske værdi som resten af bygningsanlægget omkring Grønningen.
Kulturhistorisk værdi:
1
Kulturhistorisk vurdering:
Bygningen blev opført som lægeboliger.
Miljømæssig værdi:
1
Miljømæssig vurdering:
Udgør en del af anlægget og bygningerne omkring Grønningen. Bygningen fremtræder som gadehus og en karakteristisk afslutning af Grønnegårdens østlige bebyggelse.
Originalitetsværdi:
1
Originalitetsvurdering:
Bygningen fremtræder i dag med den originale arkitektur.
Tilstandsværdi:
2
Tilstandsvurdering:
Rimelig stand.
Bevaringsmæssig værdi:
1
Registreringsdato:
17-02-2010

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Frontispice, fronton, frontspids
Oprindelig funktion:
Række-, kæde- eller dobbelthus
Nuværende funktion:
Række-, kæde- eller dobbelthus
Gesims:
Muret gesims
Kvist:
Tagkvist
Sokkel:
Granit/kampesten
Stilart:
Bedre byggeskik
Tagkonstruktion:
Valmtag
Vindue:
Dannebrogsvindue med sprosser
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Andet
Notat om indre og ydre forhold:
Bygningen fremtræder rodet på grund af tilbyggede ramper og overdækninger. Det vil være muligt at føre bygningen tilbage til den oprindelige arkitektur.
Notat om omgivelser:
"Villa" med mansard etage.

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Annebergparken
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Beliggenhed:
Annebergparken 26
Objekt:
Lægeboliger
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Hospital

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap