Bygning: Kedelhus

Annebergparken 28B, bygning 23, Odsherred
BBR-nummer:
306-15826-23
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1915
Ejerforhold:
Amtskommune
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
455
Anvendelse:
Undervisning og forskning (skole, gymnasium, forskningslaboratorium)

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
306-15826-23
Kommune:
Odsherred
Adresse:
Annebergparken 28 B, 4500 Nykøbing Sj
Bygningsnummer:
23
Ejendomsnummer:
15826
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
455
Totalt bygningsareal:
455
Opførelsesår:
1915
Ombygningsår:
1994
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
1AC, ANNEBJERGGÅRD
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Amtskommune

SAVE-undersøgelse

Betegnelse:
Kedelhus
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Annebergparken 28 B
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Fyrstation

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
3
Arkitektonisk vurdering:
Oprindeligt et velproportioneret hus med en meget markant gavl ud mod Grønningen i bedre byggeskik stil.
Kulturhistorisk værdi:
4
Kulturhistorisk vurdering:
Bygningen blev opført som kedelhus. Gavlen mod Grønningen har en høj værdi for det samlede anlæg.
Miljømæssig værdi:
3
Miljømæssig vurdering:
Udgør en del af anlægget og bygningerne omkring Grønningen. Bygningen fremtræder som en harmonisk del af bygningsanlægget omkring Grønningen, men resten af bygningen er tilføjet tilbygninger og har ikke en stor arkitektonisk værdi.
Originalitetsværdi:
4
Originalitetsvurdering:
Bygningen fremtræder i dag med dårlig vedligeholdelse og den originale arkitektur er delvis ødelagt af tilføjelser og ombygning.
Tilstandsværdi:
6
Tilstandsvurdering:
Dårlig stand.
Bevaringsmæssig værdi:
3
Registreringsdato:
16-02-2010

Bygningskonstruktion

Oprindelig funktion:
El-/gas-/vand-/varmeværk mv.
Nuværende funktion:
El-/gas-/vand-/varmeværk mv.
Gesims:
Muret gesims
Sokkel:
Granit/kampesten
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Vindue:
Dannebrogsvindue med sprosser
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Andet
Notat om indre og ydre forhold:
Bygningen er tilføjet en "tagrytter" udført i nye røde sten. Tilbygningen har ødelagt den østlige gavls oprindelige arkitektur. Bagsiden af anlægget (mod øst) er præget af en række småbygninger, skorsten, akkumuleringstank m.m.

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Annebergparken
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Beliggenhed:
Annebergparken 28 B
Objekt:
Kedelhus
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Hospital

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap