Bygning: Ørslevvej 230

Ørslevvej 230, bygning 3, Slagelse
BBR-nummer:
330-13373-3
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1663
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
747
Anvendelse:
Bygning til produktion indenfor landbrug, skovbrug, gartneri, råstofudvinding mv.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
330-13373-3
Kommune:
Slagelse
Adresse:
Ørslevvej 230 , 4230 Skælskør
Bygningsnummer:
3
Ejendomsnummer:
13373
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
747
Totalt bygningsareal:
747
Opførelsesår:
1663
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Metalplader
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
1A, SNEDINGE
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Snedinge
Sag:
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet
Beliggenhed:
Ørslevvej 230
Objekt:
Lade med sidebygninger
Antal bygninger:
3
Antal andre objekter:
0

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Bondegård

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
a71-11+12

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
3
Kulturhistorisk værdi:
2
Miljømæssig værdi:
2
Originalitetsværdi:
3
Tilstandsværdi:
3
Bevaringsmæssig værdi:
2
Registreringsdato:
18-08-1993

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Revledør; Revleport
Oprindelig funktion:
Bygning til produktion indenfor landbrug, skovbrug, gartneri, råstofudvinding mv.
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims
Hovedplan:
Tofløjet bygning
Kvist:
Facade-/frontkvist
Sokkel:
Granit/kampesten
Stilart:
Anden stilart
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Vindue:
Fladbuet
Ydermur:
Kalket/malet; Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Fritliggende ejendom - Bondegård
Indre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 11)
Omgivelse:
Anlæg - Gårdrum, gårdsplads
Omgivelse:
Artefakter
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap