Bygning: Nygade 4

Nygade 4, bygning 1, Slagelse
BBR-nummer:
330-22280-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 4
Opførelsesår:
1827
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
340
Anvendelse:
Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
330-22280-1
Kommune:
Slagelse
Adresse:
Nygade 4 , 4200 Slagelse
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
22280
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
232
Totalt bygningsareal:
340
Opførelsesår:
1827
Ombygningsår:
2003
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
248, BYGRUNDE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber

SAVE-undersøgelse

Sag:
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
5
Kulturhistorisk værdi:
4
Miljømæssig værdi:
4
Originalitetsværdi:
4
Tilstandsværdi:
3
Bevaringsmæssig værdi:
4
Bevaringsmæssig vurdering:
Bygningen er katogoriseret med en mellem bevaringsværdi.
Registreringsdato:
01-02-2012
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap