Bygning: Vognserup 3

Vognserup 3, bygning 1, Holbæk
BBR-nummer:
316-18817-1
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1559
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
792
Anvendelse:
Anden bygning til helårsbeboelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
316-18817-1
Kommune:
Holbæk
Adresse:
Vognserup 3 , 4420 Regstrup
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
18817
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
396
Totalt bygningsareal:
792
Opførelsesår:
1559
Ombygningsår:
1998
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
1A, VOGNSERUP
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Vognserup
Sag:
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Beliggenhed:
Vognserup 003
Objekt:
Hovedbygning
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap