Bygning: Søvej 4

Søvej 4, bygning 3, Lolland
BBR-nummer:
360-4184-3
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1840
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Anvendelse:
Udhus

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
360-4184-3
Kommune:
Lolland
Adresse:
Søvej 4 , 4953 Vesterborg
Bygningsnummer:
3
Ejendomsnummer:
4184
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
100
Opførelsesår:
1840
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Stråtag
Ydervæg:
Bindingsværk (med udvendigt synligt træværk)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
2R, SKELSTOFTE HGD I
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Søgaard
Sag:
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet
Beliggenhed:
Søvej 4
Objekt:
Bibndingsværksbygning
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Herregård

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap