Bygning: Tåstrupvej 54

Tåstrupvej 54, bygning 1, Holbæk
BBR-nummer:
316-26043-1
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1701
Ejerforhold:
Foreninger, legater og institutioner
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
348
Anvendelse:
Stuehus til landbrugsejendom

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
316-26043-1
Kommune:
Holbæk
Adresse:
Tåstrupvej 54 , 4370 Store Merløse
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
26043
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
348
Totalt bygningsareal:
348
Opførelsesår:
1701
Ombygningsår:
1972
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Stråtag
Ydervæg:
Bindingsværk (med udvendigt synligt træværk)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
1A, ST TÅSTRUP
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Foreninger, legater og institutioner

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Store Tåstrup Præstegård
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet
Beliggenhed:
Tåstrupvej 054
Objekt:
Hovedbygning (trefløjet)
Antal bygninger:
3
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap