Bygning: Krokodillegade 2

Krokodillegade 2, bygning 29, København
BBR-nummer:
101-544346-29
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1730
Ejerforhold:
Staten
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
2038
Anvendelse:
Etageboligbebyggelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
101-544346-29
Kommune:
København
Adresse:
Krokodillegade 10 , 1326 København K
Adresse:
Krokodillegade 11 , 1326 København K
Adresse:
Store Kongensgade 119 , 1264 København K
Adresse:
Krokodillegade 12 , 1326 København K
Adresse:
Krokodillegade 13 , 1326 København K
Adresse:
Krokodillegade 14 , 1326 København K
Adresse:
Krokodillegade 15 , 1326 København K
Adresse:
Krokodillegade 2 , 1326 København K
Adresse:
Krokodillegade 3 , 1326 København K
Adresse:
Krokodillegade 4 , 1326 København K
Adresse:
Krokodillegade 5 , 1326 København K
Adresse:
Krokodillegade 6 , 1326 København K
Adresse:
Krokodillegade 7 , 1326 København K
Adresse:
Krokodillegade 8 , 1326 København K
Adresse:
Krokodillegade 9 , 1326 København K
Adresse:
Kronprinsessegade 96 , 1306 København K
Bygningsnummer:
29
Ejendomsnummer:
544346
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
1018
Totalt bygningsareal:
2038
Opførelsesår:
1730
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
715E, SKT. ANNÆ VESTER
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Staten

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Nyboder
Sag:
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet
Beliggenhed:
Krokodillegade 1-16, Kronprinsessegade 96 og Store Kongensgade 119
Objekt:
Gul toetages længe
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Etagebeboelseshus

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap