Bygning: Delfingade 32

Delfingade 32, bygning 3, København
BBR-nummer:
101-544346-3
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1730
Ejerforhold:
Staten
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
681
Anvendelse:
Etageboligbebyggelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
101-544346-3
Kommune:
København
Adresse:
Delfingade 32 , 1325 København K
Adresse:
Delfingade 33 , 1325 København K
Adresse:
Delfingade 34 , 1325 København K
Adresse:
Delfingade 35 , 1325 København K
Adresse:
Øster Voldgade 46 , 1350 København K
Bygningsnummer:
3
Ejendomsnummer:
544346
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
337
Totalt bygningsareal:
681
Opførelsesår:
1730
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
641C, SKT. ANNÆ VESTER
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Staten

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Nyboder
Sag:
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet
Beliggenhed:
Delfingade 32-36 og Øster Voldgade 46
Objekt:
Gul toetages længe
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Etagebeboelseshus

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
etagehus
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Vurdering

Bevaringsmæssig værdi:
1
Registreringsdato:
27-06-2011

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap