Bygning: Gernersgade 2

Gernersgade 2, bygning 11, København
BBR-nummer:
101-544346-11
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1730
Ejerforhold:
Staten
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
1047
Anvendelse:
Etageboligbebyggelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
101-544346-11
Kommune:
København
Adresse:
Gernersgade 10 , 1319 København K
Adresse:
Gernersgade 12 , 1319 København K
Adresse:
Gernersgade 14 , 1319 København K
Adresse:
Gernersgade 16 , 1319 København K
Adresse:
Gernersgade 18 , 1319 København K
Adresse:
Gernersgade 2 , 1319 København K
Adresse:
Gernersgade 4 , 1319 København K
Adresse:
Gernersgade 6 , 1319 København K
Adresse:
Gernersgade 8 , 1319 København K
Bygningsnummer:
11
Ejendomsnummer:
544346
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
512
Totalt bygningsareal:
1047
Opførelsesår:
1730
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
717B, SKT. ANNÆ VESTER
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Staten

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Nyboder
Sag:
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet
Beliggenhed:
Gernersgade 2-18
Objekt:
Gul toetages længe
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Etagebeboelseshus

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
etagehus
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
b7-11

Vurdering

Bevaringsmæssig værdi:
1
Registreringsdato:
27-06-2011
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap