Bygning: Blåbækvej 5

Blåbækvej 5, bygning 5, Faxe
BBR-nummer:
320-5657-5
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1777
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
180
Anvendelse:
Bygning til produktion indenfor landbrug, skovbrug, gartneri, råstofudvinding mv.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
320-5657-5
Kommune:
Faxe
Adresse:
Blåbækvej 5 , 4640 Faxe
Bygningsnummer:
5
Ejendomsnummer:
5657
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
180
Totalt bygningsareal:
180
Opførelsesår:
1777
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Stråtag
Ydervæg:
Bindingsværk (med udvendigt synligt træværk)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
2A, HOVBY
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Blåbæk Vandmølle
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Beliggenhed:
Blåbækvej 5
Objekt:
Staldlænge
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Vandmølleanlæg

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap