Bygning: Lungholm Godskontor

Rødbyvej 22, bygning 2, Lolland
BBR-nummer:
360-1309-2
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1860
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
405
Anvendelse:
Stuehus til landbrugsejendom

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
360-1309-2
Kommune:
Lolland
Adresse:
Rødbyvej 22 , 4970 Rødby
Bygningsnummer:
2
Ejendomsnummer:
1309
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
405
Totalt bygningsareal:
405
Opførelsesår:
1860
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
1A, LUNGHOLM HGD.
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Betegnelse:
Lungholm Godskontor
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Herregård

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
3
Arkitektonisk vurdering:
En af to ens sidefløje
Kulturhistorisk værdi:
3
Kulturhistorisk vurdering:
Del af Lungholm Gods
Miljømæssig værdi:
2
Miljømæssig vurdering:
Central del af anlæg. Danner gårdsplads med tvillingefløj
Originalitetsværdi:
2
Originalitetsvurdering:
Meget velbevaret
Tilstandsværdi:
2
Tilstandsvurdering:
Meget god
Bevaringsmæssig værdi:
2
Bevaringsmæssig vurdering:
Umistelig for helheden
Registreringsdato:
10-12-2009

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Fyldingsdør
Oprindelig funktion:
Bygning til produktion indenfor landbrug, skovbrug, gartneri, råstofudvinding mv.
Nuværende funktion:
Stuehus til landbrugsejendom
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret med puds/stuk
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Kvist:
Facade-/frontkvist
Sokkel:
Granit/kampesten
Stilart:
Historicisme
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag; Valmtag
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Kalket/malet; Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Fritliggende ejendom - Herregård
Indre forhold:
Sammenbygget, med arkitektonisk tilknytning til andre bygninger på matriklen
Ydre forhold:
Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)
Omgivelse:
Bygningsværker - Mur med portal, låge
Omgivelse:
Natur - Have

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Lungholm, Godskontor
Sag:
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Beliggenhed:
Rødbyvej 022
Objekt:
Sidelænge (højre sidelænge)
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap