Bygning: Kirkevej 4

Kirkevej 4, bygning 1, Lolland
BBR-nummer:
360-792-1
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1850
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
86
Anvendelse:
Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
360-792-1
Kommune:
Lolland
Adresse:
Kirkevej 4 , 4960 Holeby
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
792
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
86
Totalt bygningsareal:
86
Opførelsesår:
1850
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Stråtag
Ydervæg:
Bindingsværk (med udvendigt synligt træværk)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
1O, HOLEBY BY
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Kapellanboligen (tidl.)
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet
Beliggenhed:
Kirkevej 004
Objekt:
Beboelseshus
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap