Bygning: Lungholm

Rødbyvej 24, bygning 1, Lolland
BBR-nummer:
360-1309-1
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1860
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
1465
Anvendelse:
Bygning til hotel, restaurant, vaskeri, frisør og anden servicevirksomhed

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
360-1309-1
Kommune:
Lolland
Adresse:
Rødbyvej 24 , 4970 Rødby
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
1309
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
935
Totalt bygningsareal:
1465
Opførelsesår:
1860
Ombygningsår:
2009
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
1A, LUNGHOLM HGD.
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Betegnelse:
Lungholm
Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
Stuehus/herregård
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Herregård

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
3
Arkitektonisk vurdering:
Muret sturhus med kamtakkede gavle og sidefløje
Kulturhistorisk værdi:
2
Kulturhistorisk vurdering:
Lungholm Gods
Miljømæssig værdi:
2
Miljømæssig vurdering:
Centralt element i anlægget
Originalitetsværdi:
3
Originalitetsvurdering:
Midterparti under ombygning. Ellers velbevaret
Tilstandsværdi:
3
Tilstandsvurdering:
God
Bevaringsmæssig værdi:
2
Bevaringsmæssig vurdering:
Umistelig for helheden
Registreringsdato:
07-12-2009

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Beboelsestårn, trappetårn; Karnap; Trappe
Dør/Port:
Beklædt dør
Oprindelig funktion:
Bygning til produktion indenfor landbrug, skovbrug, gartneri, råstofudvinding mv.
Nuværende funktion:
Bygning til hotel, restaurant, vaskeri, frisør og anden servicevirksomhed
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Kvist:
Facade-/frontkvist
Sokkel:
Teglsten; Pudset sokkel (materialet kan ikke erkendes)
Stilart:
Historicisme
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag; Valmtag
Udsmykning:
Frise, bånd; Vindues-, dør- eller portindfatning
Vindue:
Retkantet; Rundbuet
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Fritliggende ejendom - Herregård
Indre forhold:
Sammenbygget, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger på matriklen
Ydre forhold:
Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)
Omgivelse:
Bygningsværker - Mur med portal, låge
Omgivelse:
Natur - Have
Notat om omgivelser:
Mur med låge og have/park

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Lungholm
Sag:
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Beliggenhed:
Rødbyvej 024
Objekt:
Hovedbygning med sidelænge
Antal bygninger:
4
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap