Bygning: Errindlevvej 34B

Errindlevvej 34B, bygning 3, Lolland
BBR-nummer:
360-331-3
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1951
Ejerforhold:
Foreninger, legater og institutioner
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
270
Anvendelse:
Bygning til industri- eller håndværksproduktion mv.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
360-331-3
Kommune:
Lolland
Adresse:
Errindlevvej 34 B, 4895 Errindlev
Bygningsnummer:
3
Ejendomsnummer:
331
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
270
Totalt bygningsareal:
270
Opførelsesår:
1951
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
25C, ERRINDLEV BY
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Foreninger, legater og institutioner

Kommunal bevaringsundersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Errindlev tidligere andelsmejeri
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet
Beliggenhed:
Errindlevvej 034 B
Objekt:
Ostelager
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap