Bygning: Maribovej 285

Maribovej 285, bygning 22, Lolland
BBR-nummer:
360-2819-22
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1850
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
114
Anvendelse:
Bygning til industri- eller håndværksproduktion mv.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
360-2819-22
Kommune:
Lolland
Adresse:
Maribovej 285 , 4900 Nakskov
Bygningsnummer:
22
Ejendomsnummer:
2819
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
114
Totalt bygningsareal:
114
Opførelsesår:
1850
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Bindingsværk (med udvendigt synligt træværk)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
20A, HALSTED (NØRRE)
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Objekt:
Udlænge
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Beboelse mm.

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
4
Arkitektonisk vurdering:
Udlænge af bindingsværk med dobbelt revleport
Kulturhistorisk værdi:
4
Kulturhistorisk vurdering:
Tidligere tømrerværksted.
Miljømæssig værdi:
3
Miljømæssig vurdering:
danner gårdrum
Originalitetsværdi:
3
Originalitetsvurdering:
Velbevaret. Dog nyere tag udført med åben rygning.
Tilstandsværdi:
2
Tilstandsvurdering:
Meget god
Bevaringsmæssig værdi:
3
Bevaringsmæssig vurdering:
Fin del af helhed
Registreringsdato:
31-12-2009

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Revleport
Oprindelig funktion:
Bygning til industri- eller håndværksproduktion mv.
Nuværende funktion:
Bygning til industri- eller håndværksproduktion mv.
Hovedplan:
Tofløjet bygning
Sokkel:
Markeret, puds eller maling
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Vindue:
Retkantet

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Tømrerboligen, snedkerværksted
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet
Beliggenhed:
Maribovej 285
Objekt:
Snedkerværksted
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Herregård

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap