Bygning: Maribovej 293

Maribovej 293, bygning 28, Lolland
BBR-nummer:
360-2819-28
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1800
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
266
Anvendelse:
Række-, kæde- eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne)

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
360-2819-28
Kommune:
Lolland
Adresse:
Maribovej 293 , 4900 Nakskov
Adresse:
Maribovej 295 , 4900 Nakskov
Adresse:
Maribovej 297 , 4900 Nakskov
Bygningsnummer:
28
Ejendomsnummer:
2819
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
266
Totalt bygningsareal:
266
Opførelsesår:
1800
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Bindingsværk (med udvendigt synligt træværk)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
23B, HALSTED (NØRRE)
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Beboelse mm.

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
4
Arkitektonisk vurdering:
Langstrakt bindingsværkshus med 3 boliger
Kulturhistorisk værdi:
4
Kulturhistorisk vurdering:
Ældre del af bebyggelse
Miljømæssig værdi:
3
Miljømæssig vurdering:
Ligger flot langs vejen
Originalitetsværdi:
3
Originalitetsvurdering:
Meget velbevaret
Tilstandsværdi:
2
Tilstandsvurdering:
Meget god
Bevaringsmæssig værdi:
3
Bevaringsmæssig vurdering:
Vigtig del af helhed
Registreringsdato:
31-12-2009

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Beklædt dør
Oprindelig funktion:
Fritliggende enfamiliehus
Nuværende funktion:
Fritliggende enfamiliehus
Gavlkonstruktion:
Bindingsværksgavl
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Sokkel:
Markeret, puds eller maling
Stilart:
Anden stilart
Tagkonstruktion:
Valmtag
Vindue:
Retkantet

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Fritliggende ejendom - Herregård
Indre forhold:
Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger på matriklen
Ydre forhold:
Fritliggende, men med arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 20)

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Det Lange Hus
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet
Beliggenhed:
Maribovej 293-297
Objekt:
Beboelseslænge
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Herregård

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap