Bygning: Maribovej 291

Maribovej 291, bygning 27, Lolland
BBR-nummer:
360-2819-27
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1930
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Anvendelse:
Udhus

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
360-2819-27
Kommune:
Lolland
Adresse:
Maribovej 291 , 4900 Nakskov
Bygningsnummer:
27
Ejendomsnummer:
2819
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
50
Opførelsesår:
1930
Arealkilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
23B, HALSTED (NØRRE)
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Objekt:
Udhus
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Beboelse mm.

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
5
Arkitektonisk vurdering:
Muret udhus med fortandet gesims
Kulturhistorisk værdi:
5
Kulturhistorisk vurdering:
udhus
Miljømæssig værdi:
5
Miljømæssig vurdering:
Ligger skråt bag huset, delvist synligt fra vejen.
Originalitetsværdi:
3
Originalitetsvurdering:
Velbevaret
Tilstandsværdi:
3
Tilstandsvurdering:
God
Bevaringsmæssig værdi:
4
Bevaringsmæssig vurdering:
Del af anlæg
Registreringsdato:
06-11-2009

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Revledør
Oprindelig funktion:
Udhus
Nuværende funktion:
Udhus
Gesims:
Muret med puds/stuk
Hovedplan:
Kvadratisk bygning
Sokkel:
Markeret, puds eller maling
Stilart:
Anden stilart
Tagkonstruktion:
Valmtag
Vindue:
Retkantet

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Fritliggende ejendom - Herregård
Indre forhold:
Fritliggende, med arkitektonisk tilknytning til andre bygninger på matriklen
Ydre forhold:
Fritliggende, men med arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 20)

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Elevbygning
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet
Beliggenhed:
Maribovej 291
Objekt:
Baghus
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap