Bygning: Søvej 4

Søvej 4, bygning 1, Lolland
BBR-nummer:
360-4184-1
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1905
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
260
Anvendelse:
Sommerhus
Arkitekt: Viggo Dahl
Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
360-4184-1
Kommune:
Lolland
Adresse:
Søvej 4 , 4953 Vesterborg
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
4184
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
260
Totalt bygningsareal:
260
Opførelsesår:
1905
Ombygningsår:
1994
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
2R, SKELSTOFTE HGD I
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Sag:
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet
Beliggenhed:
Søvej 004
Objekt:
Hovedbygning
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap