Bygning: Maribovej 291

Maribovej 291, bygning 26, Lolland
BBR-nummer:
360-2819-26
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1850
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
178
Anvendelse:
Fritliggende enfamiliehus (parcelhus)

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
360-2819-26
Kommune:
Lolland
Adresse:
Maribovej 291 , 4900 Nakskov
Bygningsnummer:
26
Ejendomsnummer:
2819
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
178
Totalt bygningsareal:
178
Opførelsesår:
1850
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Bindingsværk (med udvendigt synligt træværk)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
23B, HALSTED (NØRRE)
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Beboelse mm.

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
4
Arkitektonisk vurdering:
Længehus af bindingsværk
Kulturhistorisk værdi:
4
Kulturhistorisk vurdering:
Ældre del af bebyggelse
Miljømæssig værdi:
3
Miljømæssig vurdering:
Ligger fint langs vejen. Indgår i husrække.
Originalitetsværdi:
3
Originalitetsvurdering:
Meget velbevaret. Enkelte nyere vinduer.
Tilstandsværdi:
3
Tilstandsvurdering:
God
Bevaringsmæssig værdi:
3
Bevaringsmæssig vurdering:
Fint indslag i husrækken, og vigtigt for helheden.
Registreringsdato:
31-12-2009

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Revledør
Oprindelig funktion:
Fritliggende enfamiliehus
Nuværende funktion:
Fritliggende enfamiliehus
Gavlkonstruktion:
Bindingsværksgavl
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Sokkel:
Markeret, puds eller maling
Stilart:
Anden stilart
Tagkonstruktion:
Valmtag
Vindue:
Retkantet

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Fritliggende ejendom - Herregård
Indre forhold:
Fritliggende, med arkitektonisk tilknytning til andre bygninger på matriklen
Ydre forhold:
Fritliggende, men med arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 20)

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Gartnerbolig
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet
Beliggenhed:
Maribovej 291
Objekt:
Beboelseshus
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Herregård

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap