Bygning: Østofte Gade 36

Østofte Gade 36, bygning 3, Lolland
BBR-nummer:
360-8911-3
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1797
Ejerforhold:
Foreninger, legater og institutioner
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
393
Anvendelse:
Bygning til produktion indenfor landbrug, skovbrug, gartneri, råstofudvinding mv.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
360-8911-3
Kommune:
Lolland
Adresse:
Østofte Gade 36 , 4951 Nørreballe
Bygningsnummer:
3
Ejendomsnummer:
8911
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
393
Totalt bygningsareal:
393
Opførelsesår:
1797
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Stråtag
Ydervæg:
Bindingsværk (med udvendigt synligt træværk)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
1A, ØSTOFTE BY
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Foreninger, legater og institutioner

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Østofte Præstegård
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Beliggenhed:
Østofte Gade 036
Objekt:
Avlslænge (nordlænge)
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap