Bygning: Højholt

Busenevej 40, bygning 10, Vordingborg
BBR-nummer:
390-10934-10
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 4
Opførelsesår:
1925
Ejerforhold:
Staten
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
138
Anvendelse:
Stuehus til landbrugsejendom

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
390-10934-10
Kommune:
Vordingborg
Adresse:
Busenevej 40 , 4791 Borre
Bygningsnummer:
10
Ejendomsnummer:
10934
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
138
Totalt bygningsareal:
138
Opførelsesår:
1925
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
14A, MANDEMARKE BY,MA
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Staten

SAVE-undersøgelse

Betegnelse:
Højholt
Objekt:
stuehus
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Husmandssted

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
4
Arkitektonisk vurdering:
velproportioneret med murværksdetaljer og lille muret gesims, skæmmet af overdækning på sydfacaden og nye døre på nordfacaden
Kulturhistorisk værdi:
4
Miljømæssig værdi:
4
Miljømæssig vurdering:
smukt beliggende bag bakke
Originalitetsværdi:
5
Originalitetsvurdering:
nye døre, vinduer, overdækning, ældre tegltag og kampestenssokkel
Tilstandsværdi:
4
Tilstandsvurdering:
virker istandsat, velholdt
Bevaringsmæssig værdi:
4
Bevaringsmæssig vurdering:
grundet sin fine havefacade og gode proportioner, del af anlæg

Bygningskonstruktion

Oprindelig funktion:
Stuehus til landbrugsejendom
Stilart:
Bedre byggeskik

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Fritliggende ejendom - Husmandssted
Indre forhold:
Fritliggende, med arkitektonisk tilknytning til andre bygninger på matriklen
Ydre forhold:
Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap