Bygning: Havnegade 55

Havnegade 55, bygning 5, Lolland
BBR-nummer:
360-10097-5
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1700
Ejerforhold:
Den kommune hvor ejendommen er beliggende
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
622
Anvendelse:
Anden bygning til fritidsformål

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
360-10097-5
Kommune:
Lolland
Adresse:
Havnegade 55 , 4900 Nakskov
Bygningsnummer:
5
Ejendomsnummer:
10097
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
311
Totalt bygningsareal:
622
Opførelsesår:
1700
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Bindingsværk (med udvendigt synligt træværk)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
59, NAKSKOV BYGRUNDE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Den kommune hvor ejendommen er beliggende

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
Pakhus
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
1
Kulturhistorisk værdi:
1
Miljømæssig værdi:
1
Originalitetsværdi:
2
Tilstandsværdi:
2
Bevaringsmæssig værdi:
1
Registreringsdato:
11-07-1988

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Andet
Dør/Port:
Revledør
Oprindelig funktion:
Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Kvist:
Facade-/frontkvist
Sokkel:
Støbt (beton)
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Bindingsværk med afstolpet tømmer

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Den gamle bykerne
Indre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 11)
Omgivelse:
Anlæg - Havnekaj
Omgivelse:
Anlæg - Gårdrum, gårdsplads

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Theisens Gård
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Beliggenhed:
Havnegade 055 B
Objekt:
Sidelænge (midterste, mod Badstuestræde)
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap