Bygning: """Det Gamle Apotek"""

Axeltorv 3, bygning 1, Lolland
BBR-nummer:
360-10099-1
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1777
Ejerforhold:
Den kommune hvor ejendommen er beliggende
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
383
Anvendelse:
Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
360-10099-1
Kommune:
Lolland
Adresse:
Axeltorv 3 , 4900 Nakskov
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
10099
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
173
Totalt bygningsareal:
383
Opførelsesår:
1777
Ombygningsår:
1978
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
48A, NAKSKOV BYGRUNDE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Den kommune hvor ejendommen er beliggende

SAVE-undersøgelse

Betegnelse:
"""Det Gamle Apotek"""
Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
FORHUS/APOTEK
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
1
Kulturhistorisk værdi:
2
Miljømæssig værdi:
1
Originalitetsværdi:
1
Tilstandsværdi:
1
Bevaringsmæssig værdi:
1
Registreringsdato:
12-07-1988

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Trappe
Dør/Port:
Fyldingsdør; Fyldingsport; Andet
Oprindelig funktion:
Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Trægesims
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Sokkel:
Granit/kampesten; Pudset sokkel (materialet kan ikke erkendes)
Tagkonstruktion:
Mansardtag; Saddeltag/heltag
Udsmykning:
Fordakning; Vindues-, dør- eller portindfatning
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Kalket/malet

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Den gamle bykerne
Indre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 11)
Omgivelse:
Anlæg - Gårdrum, gårdsplads

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Beliggenhed:
Axeltorv 003
Objekt:
Forhus
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap