Bygning: Axeltorv 3A

Axeltorv 3A, bygning 2, Lolland
BBR-nummer:
360-10099-2
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1750
Ejerforhold:
Den kommune hvor ejendommen er beliggende
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
250
Anvendelse:
Etageboligbebyggelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
360-10099-2
Kommune:
Lolland
Adresse:
Axeltorv 3 A, 4900 Nakskov
Adresse:
Axeltorv 3 B, 4900 Nakskov
Adresse:
Axeltorv 3 C, 4900 Nakskov
Bygningsnummer:
2
Ejendomsnummer:
10099
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
125
Totalt bygningsareal:
250
Opførelsesår:
1750
Ombygningsår:
1989
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Bindingsværk (med udvendigt synligt træværk)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
48A, NAKSKOV BYGRUNDE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Den kommune hvor ejendommen er beliggende

BBR-ændringer

Anvendelsesændring:
Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
SIDEBYGNING
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
1
Kulturhistorisk værdi:
2
Miljømæssig værdi:
1
Originalitetsværdi:
3
Tilstandsværdi:
4
Bevaringsmæssig værdi:
1
Registreringsdato:
12-07-1988

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Andet
Dør/Port:
Revledør; Fyldingsdør
Oprindelig funktion:
Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.
Gavlkonstruktion:
Træbeklædt gavl
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Sokkel:
Granit/kampesten
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Bindingsværk med afstolpet tømmer

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Den gamle bykerne
Indre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 11)
Omgivelse:
Anlæg - Gårdrum, gårdsplads
Omgivelse:
Natur - Træer

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Beliggenhed:
Axeltorv 003
Objekt:
Sidehus
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap