Bygning: Slotsgade 57A

Slotsgade 57A, bygning 1, Guldborgsund
BBR-nummer:
376-675-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 5
Opførelsesår:
1906
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
258
Anvendelse:
Etageboligbebyggelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
376-675-1
Kommune:
Guldborgsund
Adresse:
Slotsgade 57 A, 4800 Nykøbing F
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
675
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
146
Totalt bygningsareal:
258
Opførelsesår:
1906
Ombygningsår:
1986
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
420K, NYKØBING F.BYGR.
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
ETAGEBOLIGBEBYGGELSE
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
e002 7

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
7
Kulturhistorisk værdi:
5
Miljømæssig værdi:
5
Originalitetsværdi:
6
Tilstandsværdi:
5
Bevaringsmæssig værdi:
5
Registreringsdato:
06-07-1992

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Ny dør; Fyldingsdør
Oprindelig funktion:
Etageboligbebyggelse
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret med puds/stuk
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Kvist:
Tagkvist
Sokkel:
Støbt (beton)
Stilart:
Historicisme
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Udsmykning:
Markeret, sokkelpræget underfacade (bossage-, refend-, kvader- og diamantkvaderpuds); Frise, bånd; Vindues-, dør- eller portindfatning
Vindue:
Retkantet; Rundbuet; Nye vinduer
Ydermur:
Ubehandlet overflade; Skalmur

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Forstadskvarter (blandet kvarter)
Ydre forhold:
Fritliggende, men med arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 20)
Omgivelse:
Anlæg - Gårdrum, gårdsplads
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap