Bygning: Haneborgvej 4

Haneborgvej 4, bygning 1, Guldborgsund
BBR-nummer:
376-9349-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 3
Opførelsesår:
1920
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
232
Anvendelse:
Række-, kæde- eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne)

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
376-9349-1
Kommune:
Guldborgsund
Adresse:
Haneborgvej 4 , 4800 Nykøbing F
Adresse:
Haneborgvej 6 , 4800 Nykøbing F
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
9349
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
232
Totalt bygningsareal:
232
Opførelsesår:
1920
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
3B, BRÆNDTE EGE, NYK
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
DOBBELTHUS
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
k017 10

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
3
Kulturhistorisk værdi:
4
Miljømæssig værdi:
3
Originalitetsværdi:
3
Tilstandsværdi:
4
Bevaringsmæssig værdi:
3

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Fyldingsdør
Oprindelig funktion:
Række-, kæde- eller dobbelthus
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims
Hovedplan:
Gavlhus
Sokkel:
Støbt (beton)
Stilart:
Historicisme
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag; Valmtag
Vindue:
Retkantet; Fladbuet
Ydermur:
Kalket/malet

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Fritliggende ejendom
Ydre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger uden for matriklen ikke angivet (tidligere 21)
Omgivelse:
Småbygninger - Udhus
Omgivelse:
Natur - Park, skov
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap