Bygning: St.Kirkestræde 5A

St.Kirkestræde 5A, bygning 1, Guldborgsund
BBR-nummer:
376-9325-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 6
Opførelsesår:
1901
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
323
Anvendelse:
Etageboligbebyggelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
376-9325-1
Kommune:
Guldborgsund
Adresse:
St.Kirkestræde 5 A, 4800 Nykøbing F
Adresse:
St.Kirkestræde 5 C, 4800 Nykøbing F
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
9325
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
3
Bebygget areal:
111
Totalt bygningsareal:
323
Opførelsesår:
1901
Arealkilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
109B, NYKØBING F.BYGR.
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
ETAGEBEBYGGELSE
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
A16 24-25

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
6
Kulturhistorisk værdi:
6
Miljømæssig værdi:
6
Originalitetsværdi:
7
Originalitetsvurdering:
Underetage og kviste skæmmer.
Tilstandsværdi:
6
Bevaringsmæssig værdi:
6

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Andet
Dør/Port:
Fyldingsdør; Fyldingsport
Oprindelig funktion:
Etageboligbebyggelse
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret med puds/stuk
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Kvist:
Tagkvist
Sokkel:
Støbt (beton)
Stilart:
Historicisme
Tagkonstruktion:
Mansardtag
Udsmykning:
Frise, bånd
Vindue:
Retkantet; Nye vinduer
Ydermur:
Ubehandlet overflade; Skalmur

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Den gamle bykerne
Ydre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger uden for matriklen ikke angivet (tidligere 21)
Omgivelse:
Anlæg - Gårdrum, gårdsplads
Omgivelse:
Småbygninger - Udhus
Omgivelse:
Bygningsværker - Belægning, fortov
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap