Bygning: Enighedsvej 14

Enighedsvej 14, bygning 1, Guldborgsund
BBR-nummer:
376-2199-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 4
Opførelsesår:
1918
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
146
Anvendelse:
Fritliggende enfamiliehus (parcelhus)

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
376-2199-1
Kommune:
Guldborgsund
Adresse:
Enighedsvej 14 , 4800 Nykøbing F
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
2199
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
77
Totalt bygningsareal:
146
Opførelsesår:
1918
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Cementsten
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
1254AN, NYKØBING F.BYGR.
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
E16 12

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
5
Kulturhistorisk værdi:
5
Miljømæssig værdi:
4
Originalitetsværdi:
4
Tilstandsværdi:
5
Bevaringsmæssig værdi:
4
Registreringsdato:
18-01-2007

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Trappe
Dør/Port:
Fyldingsdør
Oprindelig funktion:
Fritliggende enfamiliehus
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Kvist:
Facade-/frontkvist
Sokkel:
Støbt (beton)
Stilart:
Anden stilart
Tagkonstruktion:
Mansardtag
Udsmykning:
Frise, bånd
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Forstadskvarter (blandet kvarter)
Ydre forhold:
Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)
Omgivelse:
Natur - Have
Omgivelse:
Småbygninger - Lysthus
Omgivelse:
Bygningsværker - Stakit med portal, låge
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap