Bygning: Søvej 76

Søvej 76, bygning 1, Guldborgsund
BBR-nummer:
376-1161-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 4
Opførelsesår:
1896
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
47
Anvendelse:
Række-, kæde- eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne)

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
376-1161-1
Kommune:
Guldborgsund
Adresse:
Søvej 76 , 4800 Nykøbing F
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
1161
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
47
Totalt bygningsareal:
47
Opførelsesår:
1896
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
728, NYKØBING F.BYGR.
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
E06 26

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
5
Kulturhistorisk værdi:
4
Miljømæssig værdi:
4
Originalitetsværdi:
5
Tilstandsværdi:
5
Bevaringsmæssig værdi:
4
Registreringsdato:
18-01-2007

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Trappe
Dør/Port:
Fyldingsdør
Oprindelig funktion:
Række-, kæde- eller dobbelthus
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret med puds/stuk
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Kvist:
Tagkvist
Sokkel:
Granit/kampesten
Stilart:
Historicisme
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Udsmykning:
Vindues-, dør- eller portindfatning
Vindue:
Retkantet; Fladbuet
Ydermur:
Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Rækkehuskvarter
Ydre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger uden for matriklen ikke angivet (tidligere 21)
Omgivelse:
Natur - Træer
Omgivelse:
Natur - Have
Omgivelse:
Småbygninger
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap