Bygning: Ritmestergården

Frisegade 1, bygning 1, Guldborgsund
BBR-nummer:
376-427-1
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1630
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
588
Anvendelse:
Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
376-427-1
Kommune:
Guldborgsund
Adresse:
Frisegade 1 , 4800 Nykøbing F
Adresse:
St.Kirkestræde 2 A, 4800 Nykøbing F
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
427
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
294
Totalt bygningsareal:
588
Opførelsesår:
1630
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Bindingsværk (med udvendigt synligt træværk)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
169, NYKØBING F.BYGR.
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

BBR-ændringer

Opførelsesår:
1620
Præcisionsgrad:
Præcist årstal

SAVE-undersøgelse

Betegnelse:
Ritmestergården
Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
HJØRNEHUS
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Købmandsgård

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
a001 2-3

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
2
Kulturhistorisk værdi:
1
Miljømæssig værdi:
1
Originalitetsværdi:
2
Tilstandsværdi:
3
Bevaringsmæssig værdi:
1
Bevaringsmæssig vurdering:
Ulasteligt hus på hjørnet af St.kirkestræde/frisegade
Registreringsdato:
15-06-1992

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Fyldingsdør; Ny dør
Oprindelig funktion:
Etageboligbebyggelse
Gavlkonstruktion:
Bindingsværksgavl
Gesims:
Trægesims
Hovedplan:
Tofløjet bygning
Kvist:
Småkviste
Sokkel:
Teglsten; Pudset sokkel (materialet kan ikke erkendes)
Stilart:
Renæssance; Rokoko
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag; Valmtag
Udsmykning:
Frise, bånd
Vindue:
Retkantet; Fladbuet; Nye vinduer
Ydermur:
Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Den gamle bykerne
Ydre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger uden for matriklen ikke angivet (tidligere 21)
Omgivelse:
Anlæg - Gårdrum, gårdsplads

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Ritmestergården
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Beliggenhed:
Frisegade 001
Objekt:
Forhus med sidelænge
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap