Bygning: Klodskovvej 11

Klodskovvej 11, bygning 15, Guldborgsund
BBR-nummer:
376-146-15
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 3
Opførelsesår:
1927
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
90
Anvendelse:
Bygning til produktion indenfor landbrug, skovbrug, gartneri, råstofudvinding mv.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
376-146-15
Kommune:
Guldborgsund
Adresse:
Klodskovvej 11 , 4800 Nykøbing F
Bygningsnummer:
15
Ejendomsnummer:
146
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
90
Totalt bygningsareal:
90
Opførelsesår:
1927
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Træbeklædning
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
4A, KLODSKOV SKOV,TI
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
BYGNING TIL GÅRD
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Bondegård

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
j016 14

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
3
Kulturhistorisk værdi:
3
Miljømæssig værdi:
3
Originalitetsværdi:
3
Tilstandsværdi:
5
Bevaringsmæssig værdi:
3
Registreringsdato:
02-04-1993

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Revledør; Revleport
Oprindelig funktion:
Transport- og garageanlæg
Gavlkonstruktion:
Træbeklædt gavl
Gesims:
Tagudhæng med synlige spær
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Sokkel:
Støbt (beton)
Stilart:
Anden stilart
Tagkonstruktion:
Valmtag
Ydermur:
Træbeklædt

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Fritliggende ejendom - Herregård
Indre forhold:
Fritliggende, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 10)
Ydre forhold:
Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)
Omgivelse:
Anlæg - Gårdrum, gårdsplads
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap