Bygning: Fredensgade 9

Fredensgade 9, bygning 1, Guldborgsund
BBR-nummer:
376-1304-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 4
Opførelsesår:
1912
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
94
Anvendelse:
Fritliggende enfamiliehus (parcelhus)

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
376-1304-1
Kommune:
Guldborgsund
Adresse:
Fredensgade 9 , 4800 Nykøbing F
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
1304
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
94
Totalt bygningsareal:
94
Opførelsesår:
1912
Ombygningsår:
1976
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
815P, NYKØBING F.BYGR.
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
E13 32

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
6
Kulturhistorisk værdi:
5
Miljømæssig værdi:
5
Originalitetsværdi:
6
Tilstandsværdi:
5
Bevaringsmæssig værdi:
4
Registreringsdato:
18-01-2007

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Karnap
Dør/Port:
Fyldingsdør
Oprindelig funktion:
Fritliggende enfamiliehus
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret med puds/stuk
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Kvist:
Facade-/frontkvist
Sokkel:
Støbt (beton)
Stilart:
Historicisme
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Udsmykning:
Frise, bånd; Vindues-, dør- eller portindfatning
Vindue:
Retkantet; Runde og ovale
Ydermur:
Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Villakvarter,parcelhusområde
Ydre forhold:
Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)
Omgivelse:
Natur - Træer
Omgivelse:
Natur - Have
Omgivelse:
Bygningsværker - Belægning, fortov
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap