Bygning: Nobels fabrik

Torvet 9, bygning 1, Guldborgsund
BBR-nummer:
376-9447-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 3
Opførelsesår:
1835
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
624
Anvendelse:
Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
376-9447-1
Kommune:
Guldborgsund
Adresse:
Torvet 9 , 4800 Nykøbing F
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
9447
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
312
Totalt bygningsareal:
624
Opførelsesår:
1835
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
301B, NYKØBING F.BYGR.
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

BBR-ændringer

Tagdækningsændring:
Tegl

SAVE-undersøgelse

Betegnelse:
Nobels fabrik
Notat:
Ombygget mod Torvet i funktionalistisk stil.
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
a004 8

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
4
Kulturhistorisk værdi:
3
Miljømæssig værdi:
4
Originalitetsværdi:
4
Tilstandsværdi:
2
Bevaringsmæssig værdi:
3
Bevaringsmæssig vurdering:
Bygningen er mod Torvet beklædt med klinker.

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Ny dør
Oprindelig funktion:
Bygning til industri- eller håndværksproduktion mv.
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Kvist:
Tagkvist
Sokkel:
Pudset sokkel (materialet kan ikke erkendes)
Stilart:
Klassicisme
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Udsmykning:
Inskriptioner
Vindue:
Retkantet; Fladbuet
Ydermur:
Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Den gamle bykerne
Ydre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger uden for matriklen ikke angivet (tidligere 21)
Omgivelse:
Anlæg - Andet
Omgivelse:
Bygningsværker - Mur
Omgivelse:
Anlæg - Gårdrum, gårdsplads
Notat om omgivelser:
Ligger mod Torvet.
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap