Bygning: Tværgade 2

Tværgade 2, bygning 2, Guldborgsund
BBR-nummer:
376-818-2
Fredningsstatus:
SAVE-vurderet uden bevaringsværdi
Opførelsesår:
1938
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
156
Anvendelse:
Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
376-818-2
Kommune:
Guldborgsund
Adresse:
Tværgade 2 , 4800 Nykøbing F
Bygningsnummer:
2
Ejendomsnummer:
818
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
156
Totalt bygningsareal:
156
Opførelsesår:
1938
Ombygningsår:
1983
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
505, NYKØBING F.BYGR.
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Ændring:
Adgang nægtet - registrering ikke mulig
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap