Bygning: Priorskov 11

Priorskov 11, bygning 4, Guldborgsund
BBR-nummer:
376-7238-4
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1777
Ejerforhold:
Foreninger, legater og institutioner
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
340
Anvendelse:
Bygning til produktion indenfor landbrug, skovbrug, gartneri, råstofudvinding mv.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
376-7238-4
Kommune:
Guldborgsund
Adresse:
Priorskov 11 , 4800 Nykøbing F
Bygningsnummer:
4
Ejendomsnummer:
7238
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
170
Totalt bygningsareal:
340
Opførelsesår:
1777
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Stråtag
Ydervæg:
Bindingsværk (med udvendigt synligt træværk)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
1A, PRIORSKOV HDG.TB
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Foreninger, legater og institutioner

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
L006 28

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
2
Kulturhistorisk værdi:
3
Miljømæssig værdi:
2
Originalitetsværdi:
3
Originalitetsvurdering:
DELE AF YDERMUR OMSAT I TEGLSTEN
Tilstandsværdi:
4
Bevaringsmæssig værdi:
2
Bevaringsmæssig vurdering:
SJÆLDEN BEVARET LANDBRUGSEJENDOM
Registreringsdato:
20-04-1993

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Beklædt dør
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Sokkel:
Granit/kampesten
Stilart:
Anden stilart
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Vindue:
Retkantet; Fladbuet
Ydermur:
Kalket/malet

Bygningsomgivelser

Indre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 11)
Ydre forhold:
Fritliggende, men med arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 20)
Omgivelse:
Anlæg - Gårdrum, gårdsplads

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Priorskov
Sag:
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet
Beliggenhed:
Prioskov 011
Objekt:
Magasinbygning
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap