Bygning: Byskovvej 1

Byskovvej 1, bygning 1, Guldborgsund
BBR-nummer:
376-9476-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 4
Opførelsesår:
1910
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
95
Anvendelse:
Fritliggende enfamiliehus (parcelhus)

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
376-9476-1
Kommune:
Guldborgsund
Adresse:
Byskovvej 1 , 4891 Toreby L
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
9476
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
95
Totalt bygningsareal:
95
Opførelsesår:
1910
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
36G, FLINTINGE BY, TB
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
VILLA
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
f032 11

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
4
Arkitektonisk vurdering:
UHELDIG TAGÆNDRING
Kulturhistorisk værdi:
4
Miljømæssig værdi:
4
Originalitetsværdi:
5
Tilstandsværdi:
4
Bevaringsmæssig værdi:
4

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Fyldingsdør
Oprindelig funktion:
Fritliggende enfamiliehus
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Sokkel:
Granit/kampesten
Stilart:
Historicisme
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Vindue:
Fladbuet
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Fritliggende ejendom
Indre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 11)
Ydre forhold:
Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)
Omgivelse:
Småbygninger
Omgivelse:
Småbygninger - Udhus
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap