Bygning: Enghavevej 39

Enghavevej 39, bygning 1, Guldborgsund
BBR-nummer:
376-12790-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 5
Opførelsesår:
1850
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
225
Anvendelse:
Fritliggende enfamiliehus (parcelhus)

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
376-12790-1
Kommune:
Guldborgsund
Adresse:
Enghavevej 39 , 4892 Kettinge
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
12790
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
225
Totalt bygningsareal:
225
Opførelsesår:
1850
Ombygningsår:
1963
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
36B, FREJLEV BY, KET.
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Land- / skovbrug

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
eh/24/16

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
4
Arkitektonisk vurdering:
svært at vurdere hvordan 1850 huset så ud
Kulturhistorisk værdi:
4
Miljømæssig værdi:
4
Tilstandsværdi:
5
Bevaringsmæssig værdi:
5

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Trappe; Frontispice, fronton, frontspids
Dør/Port:
Ny dør
Oprindelig funktion:
Stuehus til landbrugsejendom
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Kvist:
Facade-/frontkvist; Småkviste
Sokkel:
Støbt (beton)
Stilart:
Historicisme
Tagkonstruktion:
Valmtag
Udsmykning:
Frise, bånd; Sålbænk
Vindue:
Fladbuet
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Fritliggende ejendom - Husmandssted
Indre forhold:
Fritliggende, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 10)
Ydre forhold:
Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)
Omgivelse:
Natur - Have
Omgivelse:
Bygningsværker - Mur med portal, låge
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap