Bygning: Sakskøbingvej 13

Sakskøbingvej 13, bygning 1, Guldborgsund
BBR-nummer:
376-9804-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 7
Opførelsesår:
1817
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
127
Anvendelse:
Fritliggende enfamiliehus (parcelhus)

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
376-9804-1
Kommune:
Guldborgsund
Adresse:
Sakskøbingvej 13 , 4880 Nysted
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
9804
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
127
Totalt bygningsareal:
127
Opførelsesår:
1817
Ombygningsår:
1973
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Letbeton (lette bloksten, gasbeton)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
4E, STUBBERUP
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Ændring:
Ingen ændringer
Fotoarkiv:
jb/33/10

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
8
Kulturhistorisk værdi:
5
Miljømæssig værdi:
6
Originalitetsværdi:
8
Originalitetsvurdering:
gavl og tag meget uheldigt
Tilstandsværdi:
5
Bevaringsmæssig værdi:
7
Registreringsdato:
27-05-1993
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap