Bygning: Sakskøbingvej 53

Sakskøbingvej 53, bygning 3, Guldborgsund
BBR-nummer:
376-9848-3
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 0
Opførelsesår:
1930
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
500
Anvendelse:
Bygning til produktion indenfor landbrug, skovbrug, gartneri, råstofudvinding mv.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
376-9848-3
Kommune:
Guldborgsund
Adresse:
Sakskøbingvej 53 , 4880 Nysted
Bygningsnummer:
3
Ejendomsnummer:
9848
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
500
Totalt bygningsareal:
500
Opførelsesår:
1930
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Træbeklædning
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
2A, HERRITSLEV
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Notat:
"9 ""skydeport"""
Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
LADE
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Bondegård

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
jb/32/04

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Revledør; Andet
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl; Træbeklædt gavl
Gesims:
Tagudhæng med synlige spær
Hovedplan:
Tofløjet bygning
Sokkel:
Støbt (beton)
Stilart:
Anden stilart; Omløbende tagflade
Tagkonstruktion:
Fabrikstag/shedtag
Udsmykning:
Sålbænk
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Kalket/malet; Træbeklædt

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Landsby
Indre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 11)
Ydre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger uden for matriklen ikke angivet (tidligere 21)
Omgivelse:
Anlæg - Gårdrum, gårdsplads
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap