Bygning: Landts Røgehus

Strandvejen 20, bygning 1, Guldborgsund
BBR-nummer:
376-11560-1
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1871
Ejerforhold:
Den kommune hvor ejendommen er beliggende
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
80
Anvendelse:
Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
376-11560-1
Kommune:
Guldborgsund
Adresse:
Strandvejen 20 , 4880 Nysted
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
11560
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
80
Totalt bygningsareal:
80
Opførelsesår:
1871
Arealkilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
7000Ø, BYGRUNDE
Zone:
Ingen
Ejerforhold:
Den kommune hvor ejendommen er beliggende

SAVE-undersøgelse

Betegnelse:
Landts Røgehus
Notat:
ligger lige ved strandkanten
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
lc/09/33

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
3
Arkitektonisk vurdering:
gode proportioner
Kulturhistorisk værdi:
2
Kulturhistorisk vurdering:
del af Nysteds historie, som fiskerby, er et gl. røgeri
Miljømæssig værdi:
2
Miljømæssig vurdering:
god og selvfølgelig placering vad strandkant
Originalitetsværdi:
3
Tilstandsværdi:
2
Bevaringsmæssig værdi:
2
Registreringsdato:
24-04-1993

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Trappe
Dør/Port:
Revledør
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Trægesims med puds
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Sokkel:
Teglsten; Pudset sokkel (materialet kan ikke erkendes)
Stilart:
Klassicisme
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag; Valmtag
Udsmykning:
Sålbænk
Vindue:
Fladbuet
Ydermur:
Kalket/malet

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Den gamle bykerne
Ydre forhold:
Fritliggende, men med arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 20)
Omgivelse:
Natur - Fjord, hav, bugt
Omgivelse:
Natur - Andet

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet
Beliggenhed:
Strandvejen 020
Objekt:
Røgehus
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap