Bygning: Sørupvej 3

Sørupvej 3, bygning 2, Guldborgsund
BBR-nummer:
376-9750-2
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 5
Opførelsesår:
1887
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Anvendelse:
Udhus

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
376-9750-2
Kommune:
Guldborgsund
Adresse:
Sørupvej 3 , 4894 Øster Ulslev
Bygningsnummer:
2
Ejendomsnummer:
9750
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
117
Opførelsesår:
1887
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
4b, SØRUP
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
STALD
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Husmandssted

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
jb/20/07

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
6
Kulturhistorisk værdi:
5
Miljømæssig værdi:
5
Originalitetsværdi:
6
Tilstandsværdi:
5
Bevaringsmæssig værdi:
5
Registreringsdato:
22-04-1993

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Ny port
Oprindelig funktion:
Bygning til produktion indenfor landbrug, skovbrug, gartneri, råstofudvinding mv.
Gavlkonstruktion:
Metalplader; Fibercementplader
Gesims:
Tagudhæng med synlige spær
Hovedplan:
Tofløjet bygning
Sokkel:
Støbt (beton)
Stilart:
Anden stilart; Omløbende tagflade
Tagkonstruktion:
Mansardtag
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Kalket/malet; Diverse pladebeklædninger

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Landsby
Indre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 11)
Omgivelse:
Småbygninger - Udhus
Omgivelse:
Småbygninger - Skur
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap