Bygning: Tokkerupvej 13

Tokkerupvej 13, bygning 1, Guldborgsund
BBR-nummer:
376-11692-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 3
Opførelsesår:
1877
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
90
Anvendelse:
Fritliggende enfamiliehus (parcelhus)

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
376-11692-1
Kommune:
Guldborgsund
Adresse:
Tokkerupvej 13 , 4892 Kettinge
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
11692
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
90
Totalt bygningsareal:
90
Opførelsesår:
1877
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Stråtag
Ydervæg:
Bindingsværk (med udvendigt synligt træværk)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
1E, TOKKERUP
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Ændring:
Ingen ændringer
Fotoarkiv:
eh/40/29/30

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
3
Arkitektonisk vurdering:
gode proportioner
Kulturhistorisk værdi:
3
Miljømæssig værdi:
3
Originalitetsværdi:
4
Originalitetsvurdering:
nyere vinduer
Tilstandsværdi:
4
Tilstandsvurdering:
velholdt
Bevaringsmæssig værdi:
3
Registreringsdato:
21-05-1993
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap