Bygning: Tokkerupvej 6

Tokkerupvej 6, bygning 1, Guldborgsund
BBR-nummer:
376-11688-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 3
Opførelsesår:
1900
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
84
Anvendelse:
Fritliggende enfamiliehus (parcelhus)

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
376-11688-1
Kommune:
Guldborgsund
Adresse:
Tokkerupvej 6 , 4892 Kettinge
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
11688
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
84
Totalt bygningsareal:
84
Opførelsesår:
1900
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Bindingsværk (med udvendigt synligt træværk)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
1D, TOKKERUP
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Husmandssted

Administrative oplysninger

Ændring:
Ingen ændringer
Fotoarkiv:
eh/40/21/22

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
4
Kulturhistorisk værdi:
3
Miljømæssig værdi:
3
Miljømæssig vurdering:
fin helhed af bindingsværkslænger
Originalitetsværdi:
6
Originalitetsvurdering:
nyere tag/vinduer/beklædning
Tilstandsværdi:
7
Tilstandsvurdering:
dårligt holdt
Bevaringsmæssig værdi:
3
Registreringsdato:
21-05-1993
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap