Bygning: Tokkerupvej 3

Tokkerupvej 3, bygning 1, Guldborgsund
BBR-nummer:
376-11686-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 3
Opførelsesår:
1911
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
102
Anvendelse:
Stuehus til landbrugsejendom

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
376-11686-1
Kommune:
Guldborgsund
Adresse:
Tokkerupvej 3 , 4892 Kettinge
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
11686
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
102
Totalt bygningsareal:
102
Opførelsesår:
1911
Ombygningsår:
1970
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Cementsten
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
1A, TOKKERUP
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Land- / skovbrug

Administrative oplysninger

Ændring:
Ingen ændringer
Fotoarkiv:
eh/40/15

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
3
Arkitektonisk vurdering:
velproportioneret, fine detaljer
Kulturhistorisk værdi:
5
Miljømæssig værdi:
4
Originalitetsværdi:
4
Originalitetsvurdering:
nyere vinduer men i stil
Tilstandsværdi:
5
Tilstandsvurdering:
tag mosset
Bevaringsmæssig værdi:
3
Registreringsdato:
21-05-1993
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap