Bygning: Egholmvej 9

Egholmvej 9, bygning 2, Guldborgsund
BBR-nummer:
376-10202-2
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 0
Opførelsesår:
1901
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
1903
Anvendelse:
Bygning til produktion indenfor landbrug, skovbrug, gartneri, råstofudvinding mv.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
376-10202-2
Kommune:
Guldborgsund
Adresse:
Egholmvej 9 , 4880 Nysted
Bygningsnummer:
2
Ejendomsnummer:
10202
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
1903
Totalt bygningsareal:
1903
Opførelsesår:
1901
Ombygningsår:
2002
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Fibercement
Ydervæg:
Betonelementer
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
10, STUBBERUP
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Ændring:
Ingen ændringer
Fotoarkiv:
jb/39/26
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap